Wonen waar je hart klopt

Visie

Met Meiboom willen we op een laagdrempelige manier en met een hoge betrokkenheid van toekomstige bewoners, ontwikkelaars en de buurt, 300 nieuwe woningen realiseren.

Meiboom moet een groene wijk worden waar betaalbare woningen worden gerealiseerd en er ruimte is voor projecten die de manier waarop we klassiek naar wonen kijken veranderen.

Om van Meiboom een succes te maken hebben we geïnvesteerd in de opmaak van een ontwikkelingsvisie. Deze visie moet ervoor zorgen dat de landschappelijke kwaliteiten in de omgeving en de flexibiliteit die we in Meiboom willen aanbieden hand in hand gaan

iStock-466485862

Algemene troeven

De grote troeven van Meiboom liggen in haar landschappelijke omgeving en de diversiteit aan woningen die hier kunnen worden gerealiseerd (van appartementen tot grondgebonden woningen, van stapelwoningen tot collectieve woonprojecten).

We geloven dat we in Meiboom een unieke mogelijkheid creëren om verschillende duurzame bouwprojecten mogelijk te maken.

De belangrijkste manieren waarop we dit doen is door minimale spelregels op te leggen en sterk in te zetten op de kwaliteit van de publieke ruimte (het landschap, de straten en wijkpleintjes).

 

TRAJECT

Als stad kiezen we ervoor om Meiboom gefaseerd te ontwikkelen. We zorgen voor de basiskwaliteit in het gebied en hebben een duidelijke visie op de manier waarop Meiboom een deel kan worden van het prachtige landschap tussen het Meibos en de Caetsbeekvallei.

Voor de eerste fase van de ontwikkeling werden op basis van projectvoorstellen 3 projectontwikkelaars geselecteerd. Elk van deze ontwikkelaars werkt een voorstel uit voor een 50-tal wooneenheden.

De aanleg van de infrastructuur gebeurt door de drie ontwikkelaars samen en mondt uit in één gezamenlijk landschapsplan, met maximaal behoud van bos en groene omgeving.

 Zodra de ontwikkelaars beschikken over de nodige vergunningen zal op deze website meer informatie te vinden zijn over de concrete invulling.

 

 

 
Kaart
dsdsdsds