Ontwikkelaar
Ontwikkelaar

 

EERSTE FASE MEIBOOM (voorlopig) afgesloten VOOR AANMELDING

De stad Genk bood vanaf 10 oktober 2017 de eerste fase van het project, goed voor zo’n 80 à 150 woongelegenheden, aan aan professionele marktpartijen. De aanmeldingsperiode werd afgesloten op 15 november 2017.
 
Momenteel onderzoekt de stad de ontvangen aanmeldingen om tot een kwalitatieve, ruimtelijk coherente en economisch verantwoorde ontwikkeling te komen. Hiervoor zal de stad met de aangemelde kandidaten onderhandelen en indien mogelijk aan hen reservaties toekennen. 
 

De stad zal actief communiceren van zodra de onderhandelingsronde (deels) afgelopen is. Indien voor bepaalde woonvelden geen reservatieovereenkomst met de aangemelde kandidaten mogelijk is, zal de stad deze velden terug openstellen voor aanmelding. Op dat moment kan elke professionele ontwikkelaar, ongeacht of er deelgenomen is aan de voorbije aanmeldingsronde, zich aanmelden als potentiële ontwikkelaar.

Om up to date te blijven over het vrijgeven van woonvelden kan je je als ontwikkelaar nog altijd inschrijven op de nieuwsbrief. Check ook regelmatig de website om de laatste stand van zaken te zien.

U vindt meer details over het project en over het te doorlopen proces in de infobundel.
 
Bij vragen of onduidelijkheden kunt u zich wenden tot info@meiboomgenk.be.  
 

Download hier de infobundel 

Download hier de presentatie 

Download het plan (DWG)

Download het plan (PNG)

Legenda:
Beschikbaar
Aanmelding
Reservatie
Realisatie

INFOMOMENT OP 10 OKTOBER 2017 OM 15u

Als centrumstad vervult Genk een bovenlokale rol in het voorzien van huisvesting voor de Genkse burgers en voor de omliggende regio.  Het bestuur neemt hierin een actieve houding aan door eigen gronden op de markt te brengen. Op 10 oktober lanceerde de stad de vermarkting van de eerste fase van het project Meiboom

De stad wenst er samen met private partners een door groen omgeven woonbuurt te realiseren, met finaal plaats voor een 300-tal woongelegenheden.  Investeringen in een sporthal, kinderopvang en een nieuwe school zijn gepland.  Overige dagdagelijkse voorzieningen liggen op wandelafstand.   

De gronden worden met een kosteloos recht van opstal aangeboden aan professionele marktpartijen, die na reservatie van één of meerdere woonvelden gesprekken aangaan met de stad om tenslotte een realisatieovereenkomst af te sluiten met de stad. Geïnteresseerde ontwikkelaars kunnen zich, alleen of met een ontwerper, vanaf 10 oktober tot 15 november 2017 aanmelden via de website www.meiboomgenk.be of via mail naar info@meiboomgenk.be.   

Wil u geïnformeerd worden over het project, dan kan u hierboven de informatie terugvinden. Om opgenomen te worden in de verdere communicatie omtrent het project, kan u zich registreren via de website of via hetzelfde e-mailadres.   

 

 iStock-476612966

Troeven voor projectontwikkelaars

Meiboom biedt veel mogelijkheden voor projectontwikkeling. We voorzien zowel de mogelijkheid om appartementen, stapelwoningen, grondgebonden woningen als meer collectieve woontypologieën te realiseren. Daarenboven zetten we als stad in op het zelf realiseren van publieke ruimte en een kwalitatief landschappelijk kader voor de hele wijk. Hiermee willen we niet alleen investeren in de kwaliteit van de wijk maar ook de investeringskost voor projectontwikkelaars verkleinen. Meiboom wordt zo een plek waar betaalbaarheid en kwaliteit kunnen resulteren in kwalitatieve, toegankelijke en vernieuwende projecten.

Om te komen tot kwalitatieve en realistische projecten nemen we als stad een onderhandelende houding aan. De ambitie ligt vast en vertaalden we in een proces waarin het masterplan richtinggevend maar niet absoluut is. In overleg met de ontwikkelaar bepalen we voor elk deelproject op welke kwaliteiten ingezet wordt. Wij treden op als projectregisseur die de verschillende projecten op elkaar afstemt om tot een coherent geheel te komen. In dit proces bieden we zowel voldoende zekerheid als de nodige flexibiliteit om een diversiteit aan projecten te kunnen realiseren.

 

 

 

Onze aanpak

Meiboom zal stap voor stap worden ontwikkeld. In een eerste stap polsen we naar uw interesse om in Meiboom te ontwikkelen. Vervolgens zullen we samen op basis van ontwerpvoorstellen de verschillende deelprojecten tot een nieuwe woonwijk samenvoegen. Dit proces ondersteunen we met de nodige processen en overeenkomsten.

 

 

 

Schrijf je in op de nieuwsbrief en we houden je op de hoogte van de verdere ontwikkelingen van Meiboom.

 

Blijf op de hoogte

SCHRIJF JE IN OP ONZE NIEUWSBRIEF


Ik ben:
 

 

 

Ik ga akkoord

Deze website maakt gebruikt van cookies om uw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken en te verbeteren.
Klik hier voor meer info.