Ontwikkelaar
Ontwikkelaar

 

EERSTE FASE MEIBOOM afgesloten VOOR AANMELDING

De stad Genk bood vanaf 10 oktober 2017 de eerste fase van het project, goed voor zo’n 80 à 150 woongelegenheden, aan aan professionele marktpartijen. De aanmeldingsperiode werd afgesloten op 15 november 2017. Een tiental projectontwikkelaars ging in op deze oproep. Na een gespreksronde met alle aanmelders werd er een beknopte competitieronde ingelast.
 
In juni 2018 werden er reservatieovereenkomsten afgesloten met 3 geselecteerde ontwikkelaars: E2B, Machiels en SOM/Group GL. Elk van deze ontwikkelaars werkte een voorstel uit voor een 50-tal wooneenheden. Eind juni 2018 vond er een inspiratiesessie plaats waarbij de ontwikkelaars samen met stad Genk en externe experts nadachten over een hele reeks relevante thema's zoals energie, kindvriendelijkheid, duurzaamheid, mobiliteit, beeldkwaliteit en collectiviteit. Hiermee werd alvast de basis gelegd voor een goede samenwerking.
 
In juni 2019 werd er met elk van de ontwikkelaars een realisatieovereenkomst afgesloten.
 
Bij de opstart van de tweede fase van Meiboom kan elke professionele ontwikkelaar zich opnieuw aanmelden als potentiële ontwikkelaar.
 

 Om up to date te blijven over de voortgang van de eerste fase en de opstart van de tweede fase kan je je als ontwikkelaar nog altijd inschrijven op de nieuwsbrief. Check ook regelmatig de website om de laatste stand van zaken te zien.

 
Bij vragen of onduidelijkheden kunt u zich wenden tot info@meiboomgenk.be.  
 

 

 

 

 

 

 

   

  

Troeven voor projectontwikkelaars

Meiboom biedt veel mogelijkheden voor projectontwikkeling. We voorzien zowel de mogelijkheid om appartementen, stapelwoningen, grondgebonden woningen als meer collectieve woontypologieën te realiseren. Daarenboven zetten we als stad in op het zelf realiseren van publieke ruimte en een kwalitatief landschappelijk kader voor de hele wijk. Hiermee willen we niet alleen investeren in de kwaliteit van de wijk maar ook de investeringskost voor projectontwikkelaars verkleinen. Meiboom wordt zo een plek waar betaalbaarheid en kwaliteit kunnen resulteren in kwalitatieve, toegankelijke en vernieuwende projecten.

Om te komen tot kwalitatieve en realistische projecten nemen we als stad een onderhandelende houding aan. De ambitie ligt vast en vertaalden we in een proces waarin het masterplan richtinggevend maar niet absoluut is. In overleg met de ontwikkelaar bepalen we voor elk deelproject op welke kwaliteiten ingezet wordt. Wij treden op als projectregisseur die de verschillende projecten op elkaar afstemt om tot een coherent geheel te komen. In dit proces bieden we zowel voldoende zekerheid als de nodige flexibiliteit om een diversiteit aan projecten te kunnen realiseren.

 

 

 

 

 

Legenda:
Beschikbaar
Aanmelding
Reservatie
Realisatie

 

 

 

Schrijf je in op de nieuwsbrief en we houden je op de hoogte van de verdere ontwikkelingen van Meiboom.

 

Blijf op de hoogte

SCHRIJF JE IN OP ONZE NIEUWSBRIEF


Ik ben: