De natuur

 

Wonen in een groene omgeving

De landschappelijke kwaliteit van Meiboom staat buiten kijf. In de buurt van het Nationaal Park Hoge Kempen en aangrenzend aan het Meibos en de Caetsbeekvallei is wonen in een landschap er echt realiteit. Deze groene kwaliteit van de omgeving trekken we door in de nieuwe woonontwikkeling.

De ontwikkeling van Meiboom bestaat uit drie grote clusters van woningen: woonlobben. Elk van deze woonlobben (met plek voor een 60 à 150 woningen) wordt omringd door bos dat het Meibos met de Caetsbeekvallei verbindt. Ook tussen de woningen wordt er aandachtig omgesprongen met het landschap door verschillende groengebieden te voorzien.

 

 _POL8358_1

EEN Duurzame woonwijk

Als stad willen we niet alleen voor de omgeving sterk inzetten op de landschappelijke kwaliteit van Meiboom, maar verwachten we ook dat elk project dat gerealiseerd wordt in Meiboom ambitie toont. Met Meiboom en de verschillende woonprojecten willen we proberen een zo duurzaam mogelijke woonwijk te realiseren.

Deze keuze voor een duurzame woonwijk betekent niet dat elke woning passief moet zijn of de nieuwste technologische innovaties integreert. We streven er vooral naar dat ieder project, in haar eigenheid, zoekt naar een manier om aan het geheel bij te dragen. Sommige woonprojecten zullen er bijvoorbeeld uitspringen wanneer het gaat over het delen van publieke ruimte, andere projecten kunnen sterk inzetten op betaalbaarheid en energiezuinigheid of zo ontworpen zijn dat ze bijna opgaan in het omliggende landschap.

 De woningen van de eerste fase zullen allemaal energiezuinige BEN-woningen zijn. De nodige warmte wordt niet opgewekt door verbranding van fossiele brandstoffen (geen aardagsnet), maar wel door diepteborigen (geothermie).

 De aanleg van de infrastructuur gebeurt op basis van een gezamenlijk landschapsplan, met maximaal behoud van het bos en de groene omgeving.

Er wordt ook sterk ingezet op collectiviteit. Zo zijn er onder meer drie deelwagens voorzien voor de 150 wooneenheden, er zijn collectieve (fietsen)bergplaatsen, collectieve multifunctionele binnen- en buitenruimtes, natuurlijke speelplekken voor de kinderen, ...

 

 
Per project kijken we samen met de ontwikkelaar of bouwgroep waar de ambitie van het project ligt en hoe dit het verschil kan maken. Zo draagt elk project, of het nu over een appartement, stapelwoning of grondgebonden woning gaat, haar steentje bij aan Meiboom als duurzame woonwijk en vallen realisme en ambitie perfect samen.

 


 

 _POL8334 _POL8379