Goedkeuring gemeenteraad 29 juni 2017

Goedkeuring gemeenteraad 29 juni 2017

De gemeenteraad keurt op 29 juni 2017 de principes goed voor de wijze waarop de woonlobben Meiboom zullen ontwikkeld worden.

In het kader van het masterplan LO 2020 voor Sledderlo lanceert het stadsbestuur een nieuw woonproject. Het krijgt de naam ‘Meiboom’ mee en is gelegen op de grens met Zutendaal tussen het Meibos en de Caetsbeekvallei. De Stad wil daar in samenwerking met ontwikkelaars, bouwgroepen en particulieren een woonwijk ontwikkelen van een 300-tal wooneenheden. Om het project alle kansen te geven, werkte het stadsbestuur een co-creatieve aanpak uit voor de ontwikkeling en een ondersteunende communicatiecampagne. Op donderdag 29 juni 2017 ligt dit dossier alvast ter goedkeuring voor de gemeenteraad, in september zijn er infomomenten.

Als eigenaar van de gronden ging Stad Genk in 2011 een eerste keer op zoek naar een private partner die de gefaseerde ontwikkeling van het gehele projectgebied voor zijn rekening zou nemen. Er werden drie teams van kandidaten geselecteerd, maar tot een finaal akkoord over de ontwikkeling kwam het niet, legt schepen Michaël Dhoore verder uit: “Het is natuurlijk jammer dat er toen uiteindelijk geen akkoord is gekomen, maar we hebben daar wel uit geleerd en onze aanpak verder op punt gesteld. Zo leggen we nu in deze nieuwe procedure veel minder voorwaarden en voorschriften op voorhand vast. We laten veel meer ruimte voor onderhandeling en medezeggenschap van eventuele kandidaten. We gaan deze keer ook niet op zoek naar één projectontwikkelaar of team, maar laten ruimte voor meerdere initiatieven, zoals bijvoorbeeld mensen die zich verenigen in een bouwgroep.”

Communicatiecampagne

Het project wordt naar buiten gebracht onder de naam ‘Meiboom’, want bij de nieuwe aanpak hoort ook de opstart van een communicatiecampagne. “We kozen voor de naam Meiboom, genoemd naar het nabijgelegen Meibos, en voor de slogan ‘Wonen waar je hart klopt’. We willen zo het aangenaam groene karakter benadrukken. Deze communicatiecampagne is een ondersteunende maatregel waarmee we de aantrekkelijkheid van het project voor toekomstige ontwikkelaars, bouwgroepen en potentiële kopers willen vergroten”, vervolgt de schepen.

Opstart in september

Vanaf september 2017 wordt de nieuwe procedure voor het aangaan van samenwerkingen met private partners formeel opgestart. De gemeenteraad van juni 2017 legt alvast de belangrijkste principes van de nieuwe methodiek vast. De stad zal daarbij dus optreden als ‘projectregisseur’, die weliswaar de grote lijnen uitzet, maar verder een realistische, onderhandelende houding aanneemt om de verschillende projectvoorstellen op elkaar af te stemmen en zo te komen tot een coherent geheel van in totaal zo’n 300 wooneenheden.

Naast een goede communicatie en de nieuwe methodiek is ook de nabijheid van voorzieningen belangrijk voor het welslagen van het project. “In het kader van ons masterplan voor Sledderlo, LO 2020, hebben we de laatste jaren heel wat geïnvesteerd in de buurt. Zo is er het buurtpark met de onlangs geopende Finse piste. Binnenkort start de kleuter- en lagere school van Sledderlo aan het ontwerp voor haar nieuwbouw vlakbij het projectgebied. Dit zal gebeuren in samenspraak met de stad die mee zal investeren in de sport/turnzaal”, vult schepen van wijkontwikkeling Gianni Cacciatore aan.

De ontwikkeling zal gefaseerd verlopen. In de maand september zal de stad een oproep doen aan kandidaten die mee willen werken aan de eerste fase ontwikkeling van het gebied. “De website is nu al klaar en we lanceren ook alvast een oproep via sociale media. In september herhalen we die oproep en nodigen we geïnteresseerden uit voor een infomoment, waarbij we ons richten op particulieren en professionele ontwikkelaars”, besluit schepen Dhoore.

Ik ga akkoord

Deze website maakt gebruikt van cookies om uw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken en te verbeteren.
Klik hier voor meer info.